CALENDARUL

 

examenului de bacalaureat național – 2014

 

Sesiunea iunie-iulie 2014

 

26 – 30 mai 2014

Înscrierea   candidaţilor la prima sesiune de examen

30 mai 2014    

Încheierea   cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 - 12 iunie 2014

Evaluarea competenţelor   lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

11 - 13 iunie 2014

Evaluarea   competenţelor lingvistice de comunicare

orală în limba   maternă – proba B

16 – 20 iunie 2014

Evaluarea   competenţelor digitale – proba D

23 - 27 iunie 2014

Evaluarea   competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație   internațională – proba C

30 iunie 2014  

Limba şi   literatura română – proba E)a) – probă scrisă

1 iulie 2014  

Limba şi   literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

2 iulie 2014  

Proba obligatorie   a profilului – proba E)c) – probă scrisă

4 iulie 2014  

Proba la alegere   a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie 2014  

Afişarea   rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie 2014

Depunerea   contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8 -10 iulie 2014  

Rezolvarea   contestaţiilor

11 iulie 2014  

Afişarea   rezultatelor finale

 

 

 

Sesiunea august-septembrie 2014

 

14 – 18 iulie 2014

Înscrierea   candidaţilor la a doua sesiune de examen

18-19 august 2014  

Evaluarea competenţelor   lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

18-19 august 2014  

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19 -20 august 2014  

Evaluarea   competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație   internațională – proba C

21 - 22 august 2014  

Evaluarea   competenţelor digitale – proba D

25 august 2014  

Limba şi   literatura română – proba E)a) – proba scrisă

26 august 2014  

Limba şi   literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 august 2014  

Proba obligatorie   a profilului – proba E)c) – probă scrisă

29 august 2014

Proba la alegere   a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

1 septembrie 2014  

Afişarea   rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)  

2-3 septembrie 2014

Rezolvarea   contestaţiilor

4 septembrie 2014  

Afişarea   rezultatelor finale

 

 

 

Notă: La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice