PUSKÁS TIVADAR

Művelődési, Műszaki-Tudományos Alapítvány

Alapítványunkat 1993-ban hoztuk létre a Puskás Tivadar Szakközépiskolában folyó oktató-nevelő, művelődési, tudományos, műszaki és sporttevékenységek támogatása céljából.

Az iskola akkori munka- és diákközössége az alapítvány alapszabályzatát az alapítóülésen fogadta el. Az alapítványt mint jogi személyt a Sepsiszentgyörgyi Bíróság a 30/PJ számú Polgári Határozattal engedélyezte, a 28/PJ/1993. számú iratcsomó alapján.

Később a kiegészítő okiratokkal módosítottuk az alapítványt, összhangba hozva így a társaságok és alapítványok működését szabályozó 26/2000 számú kormányrendelettel, amelyet a 246/2005 számú törvénnyel hagytak jóvá.

Az alapítvány alapszabályzatában is rögzített célkitűzések közül kiemelhetjük az alábbiakat:

· Névadónk, Puskás Tivadar személyiségének megismerése, szerepének méltatása

· Iskolánk műszaki-anyagi alapjának fejlesztése

· Hazai és külföldi oktatási intézményekkel és hasonló szervezetekkel való együttműködés

· Az arra érdemes tanulók és pedagógusok anyagi és erkölcsi ösztönzése

· Sport, turisztikai és kulturális tevékenységek támogatása

· Felkészítők, szakképző, szakmai átképző és továbbképző tanfolyamok szervezése

A célkitűzéseink megvalósítása érdekében felhasználunk adományokból, támogatásokból, helyi, országos és nemzetközi pályázatokból származó jövedelmeket, valamint a törvény által előírt egyéb jövedelmeket.

A vezető és irányító szerve az alapítványnak egy 7 tagú Igazgatótanács, amely biztosítja céljaink és célkitűzéseink megvalósítását az alapszabályzatban rögzített hatásköröket gyakorolva.

Az alapítvány vagyonát pénzeszközök és anyagi javak képezik, olyan anyagi javak, amelyek adományokból és az alapítványi alapokból történő beszerzésekből származnak.

Ezek a javak állandó jelleggel az alapítvány tulajdonában maradnak, a Puskás Tivadar Szakközépiskolának egy a használati jogot átutaló szerződés révén meghatározott időre szóló használati joga van felettük.

Az alapítvány meghatározatlan időtartammal működik, és a törvény szerint vagy az Igazgatótanács tagjainak egyöntetű kérésére bírósági határozattal szűnik meg.